Praktisch en
ervarend leren

Betrokken
en uitdagend

Samenwerken
aan succes

Elkaar kennen
elkaar vertrouwen

Elke dag
verzorgde lunch

Sfeer en
structuur

VakgebiedGroep 4Groep 5/6Groep 7Groep 7/8Groep 8
Taalactiviteiten
(techn. lezen, taal, spelling, begr. Lezen)
11,511,5111110,5
Schrijven0,250,250,50,50,5
Engels0,5
Rekenen/wiskunde5,55,55,55,55,5
Godsdienst1,251,251,251,251,25
Wereldoriëntatie
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur)
0,7511,51,51,5
Sociaal-emotionele ontwikkeling1,751,751,751,751,75
Kunstzinnige oriëntatie
(muziek, tekenen en handvaardigheid)
1,751,751,751,751,75
Verkeer0,50,50,50,50,5
Bewegingsonderwijs
(gymlessen en zwemmen)
1,751,751,51,51,5
Pauze/spel3,753,753,753,753,75
Totaal (uren)28,7528,7528,7528,7528,75