header_b3.jpg

Ouderbijdrage

Ouders kunnen de bijdrage voor het schoolfonds in één keer voor het hele schooljaar op onze rekening storten. Voor het hele jaar is deze € 25. De bijdrage heeft een vrijwillig karakter en wordt besteed om voor de kinderen extra uitgaven te bekostigen, zoals vieringen, traktaties, cadeautjes schoolverlaters, spelletjesdag enz.

Ons gironummer is NL69INGB0664363903  ten name van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam: Bergkristal. Hierbij graag de naam en groep van uw kind en ouderbijdrage 2016-2017 erbij vermelden.

Bekijk hier onze promotie video

Kalender

  • No Events