header_b1.jpg

Missie en motto

Missie

Missie:
We hebben de missie om onderwijs te bieden aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. We doen dit vanuit een christelijke levensvisie. We willen plaats bieden aan leerlingen die binnen het regulier onderwijs onvoldoende toekomen aan leren. De meerwaarde is dat er naast een sterk pedagogisch klimaat op maat gewerkt kan worden aan de cognitieve ontwikkeling. Binnen ons onderwijs richten we ons op die leerlingen die meer leertijd, meer stimulans en een passend pedagogisch klimaat nodig hebben.

Bekijk hier onze promotie video

Kalender

  • No Events