header_b3.jpg

Klachtenprocedure

Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken, draagt niet altijd bij aan een snelle oplossing. U kunt er maar beter op tijd over beginnen. Als er klachten over (gedrag van) de leerkrachten zijn, verwachten wij dat u het met de leerkracht eerst samen probeert op te lossen. Als u er samen niet uit komt, dan kan er een gesprek met u, de leerkracht en de directeur van de school volgen.

Een ouder heeft ook de mogelijkheid met de klacht naar de contactpersoon van de school te gaan. De contactpersoon van onze school is mevr. E. Krind. De contactpersoon luistert dan naar de klacht en doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt beide partijen bij elkaar om erover te praten. De contactpersoon kan ook verwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is iemand die niet bij de school of de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam  werkt en daarom onafhankelijk kan handelen.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of verwijst de klager/ ouder door naar de Landelijke Klachtencommissie. Een klager/ ouder is niet verplicht om naar de contactpersoon te gaan. Hij of zij mag ook rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon gaan ( bijvoorbeeld als het gaat om ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie). De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam , waar deze school bij hoort, hanteert de modelklachtenregeling voor het primair onderwijs. De naam van de vertrouwenspersoon  van de Stichting is:

 Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is Postbus 907, 2270 AX Voorburg. Telefoonnummer 070-3861697.

 Hoe kunt u het beste uw probleem aanpakken?

  • Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem
  • Spreek de juiste persoon aan, bij voorkeur na afloop van de schooldag
  • Maak snel een afspraak of praat er meteen over als het u erg hoog zit.

 We hopen dat we er samen uitkomen

Bekijk hier onze promotie video

Kalender

  • No Events